Expresia ,, vreau să mă relaxez ,, devine din ce în ce tot mai răspândită, fiind folosită tot mai des. Prin această ,,relaxare,, se înțelege cel mai adesea, o deconectare de la toate datoriile și îndatoririle vieții de zi cu zi, dar în special la cei căsătoriți ,,relaxarea,, înseamnă, deconectarea de la îndatoririle familiare ca de exemplu : îndatoririle față de soț sau soție, îngrijirea sau educarea copiilor, procurarea celor necesare traiului etc.. Categoriile de persoane care fac uz de această expresie sunt copiii dar este tot mai răspândită în rândul celor căsătoriți, a familiilor. Iar când spun familii mă refer în special la cele mai tinere. Cei care sunt mai în vârstă știu deja că în familie, împreună cu ceilalți membri și comuniunea cu Dumnezeu, găsim aceea relaxare care este despărțirea pentru o perioadă de timp de grijile cotidiene ale vieții.

În cele ce urmează o să analizăm dacă această ,,relaxare,, se poate realiza cu adevărat și în ce constă. Metodele de obținere a ,,relaxării,, sunt: incorecte și corecte. O să analizăm pe rând aceste două metode.

Să luăm aminte la un text biblic care este cheia care face lumină în problema discutată aici.

Deuteronomul 32:2 „Ca ploaia să curgă învăţăturile mele, Ca roua să cadă cuvântul meu, Ca ploaia repede pe verdeaţă, Ca picăturile de ploaie pe iarbă! „

Prea adesea noi căutăm rezolvarea la problemele noastre într-un loc și mediu care sunt neprielnice, atat pentru realizarea țelului de a găsi ,,relaxarea,, cât și în dezvoltarea caracterului creștin.

Să enumerăm câteva din ,,refugiile sau subrefugiile,, la care apelăm atunci când ni se pare că avem dreptul la un timp numai pentru noi. Să nu uităm că mediul în care găsim deconectarea de tot sau toate lucrurile care ni se par epuizante, ne poate ajuta sau nenorocii în egală măsură.

Să analizăm câteva exemple de locuri sau activități care ne sunt la îndemână și sunt cel mai des întâlnite: localuri (incluzând toate categoriile sau activitățile), televizor, telefon, internet ( filme, facebook, jocuri etc.)

Oare sunt acestea obțiunile pe care le folosesc și eu? Sunt corecte? Găsesc eu acolo acea influență care să mă ajute să fac față cu brio încercărilor, grijilor, dificultăților și problemelor vieții?

Ne refugiem adesea într-un mediu online ca să ne spunem durerile, neajunsurile (în căsătorie, financiare, profesionale, școlare etc.)

Matei 11:28-29″Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.”

Aici este secretul fericirii. Noi căutăm deconectarea de la cele cotidiene ca să ne relaxăm, ca să ne golim mintea de cele ce ne apasă. Dar remediul folosit prea adesea nu este cel corect. Cum ar putea televizorul cu emisiunile lui, internetul cu paginile lui, pe care le urmărim ca vrăjiți să facă ucrarea pe care doar Dumnezeu o poate face.

Să analizăm comportamentul și locul în care Domnul Isus se retrăgea atunci când voia liniște (,,relaxare,,).

,,Clipele Lui de fericire erau atunci când Se găsea singur împreună cu Dumnezeu și cu natura. De câte ori avea ocazie, Se retrăgea din locul muncii Sale, pentru a merge în câmpii, să mediteze în văile înverzite, pentru a fi în strânsă legătură cu Dumnezeu pe colinele munților sau printre copacii pădurii. De multe ori, zorile dimineții Îl găseau în vreun loc retras, meditând, cercetând Scripturile sau rugându-Se. Din aceste răstimpuri de liniște pornea apoi spre casă, unde Își relua lucrările și dădea pildă de muncă plină de răbdare.HLL.89

Ce diferență între locurile unde căuta Isus odihnă și locurile unde căutăm noi odihna sau ,,relaxarea,, așa cum ne place să o numim.

,,Isus a fost adesea găsit în rugăciune. El se retrăgea în crânguri izolate sau pe munți pentru a aduce cererile Sale la cunoștința Tatălui Său. Când lucrarea și grijile zilei erau încheiate și cei obosiți căutau odihnă, Isus Își devota timpul pentru rugăciune. 2M528

Cheia succesului pentru Isus a fost o viață de rugăciune. Rugăciunea deschide cerul, ajutorul pe care îl căutăm cel mai adesea cu insistență într-un loc greșit, este pregătit să ne fie dat, totul depinde de noi, ca să găsim cheia care deschide comorile nemărginite ale cerului, gata spre a fi date acelora care cu rgăciune stăruitoare și credință le doresc.

,,Mântuitorului I-a plăcut singurătatea muntelui, unde urma să intre în comuniune cu Tatăl Său. În timpul zilei, El lucra cu seriozitate pentru a-i salva pe oameni de la nimicire. El îi vindeca pe cei bolnavi, îi mângâia pe cei întristați, îi chema la viață pe cei morți și le aducea speranță și voioșie celor disperați. După ce munca zilei se încheia, El Se retrăgea seară de seară și îngenunchea în rugăciune către Tatăl Său. Adesea, Își continua rugăciunea de-a lungul întregii nopți, dar, când Se întorcea de la aceste ore de comuniune, era înviorat și plin de putere, pregătit pentru datoria Sa și pentru a face față încercărilor. Sev256

Cum își găsea Isus odihna? Comuniunea cu Tatăl Său aducea sufletului Lui acea putere, pe care noi o căutăm în lume. Ne jefuim prea adesea familia, cei dragi nouă de compania, sfaturile și exemplul pe care putem să îl împărtașim cu ei. De ce? Pentru că noi ne-am retras să ne ,,relaxăm,, întro activitae care ne va da orice numai putere cerească nu. Prea adesea venim din acestă zonă de ,,relaxare,, mai obosiți, mai căzuți, mai deprimați, pentru că sursa nu era cea adevărată.

Ioan 14:6 „Isus i-a zis: „Eu sunt Calea , Adevărul şi Viaţa . „

Ca încheiere tot ce doresc este să îl căutăm pe Dumnezeu cât încă se mai poate găsi, să-i deschidem ușa inimi noastre ca El să poată intra, astfel în viața noastră o să apară roade vrednice. Să nu mai căutăm acea ,,relaxare,, care ne aduce numai ruină sufletească, nu este izvorul adevărat de putere.Isaia 55:6 „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.”

Proverbele 3:1-8 „Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele! Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale! Şi, astfel, vei căpăta trecere şi minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale. ” Amin!

2,688 total views, 1 views today

Please follow and like us:
error
Vreau sa ma ,,relaxez,,

Lasă un răspuns

Sari la bara de unelte