Scripturile și studiul:

Cercetaţi  Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele  mărturisesc despre Mine. Ioan 5:39

 „Prima și cea mai înaltă datorie a oricărei ființe raționale este să învețe din Scripturi ce este adevărul și apoi să meargă în lumină, încurajându-i și pe alții să-i urmeze exemplul. Trebuie să studiem Biblia zi de zi, cu sârguință, cântărind fiecare gând și comparând verset cu verset. Cu ajutorul divin trebuie să ne formăm păreri personale, pentru că trebuie să răspundem personal înaintea lui Dumnezeu”. ( T.V. pag 598 Eg.)
 „Când studiem Biblia, trebuie să o facem cu respect, simţind că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Orice uşurătate şi superficialitate să fie lăsate de o parte. Deşi unele pasaje ale Cuvântului sunt uşor de înţeles, semnificaţia altora nu este sesizată atât de repede. Este nevoie de un studiu cu răbdare, meditaţie şi rugăciune stăruitoare. Când deschide Scripturile, fiecare cercetător trebuie să se roage pentru iluminarea Duhului Sfânt, iar făgăduinţa ne asigură că o vom primi”. (M.P pag. 107 Eg.)
 „ Trebuie să studiem adevărul pentru noi înşine. Să nu ne bazăm pe nimeni ca să gândească în locul nostru. Indiferent cine ar fi el sau în ce poziţie s-ar afla, nu trebuie să considerăm pe nimeni ca fiind criteriu pentru noi. Este necesar să ne sfătuim unii cu alţii şi să fim supuşi unii altora, dar, în acelaşi timp, trebuie să exercităm aptitudinile primite de la Dumnezeu, ca să învăţăm adevărul. Fiecare să aştepte de la Dumnezeu iluminarea divină. Toţi trebuie să-şi dezvolte în mod individual un caracter care va rezista încercării în ziua lui Dumnezeu. Să nu ne cantonăm în propriile idei, crezând că nimeni nu are voie să se opună părerilor noastre”. (M.P. pag. 109 Eg.)

 „Adevărul și slava lui Dumnezeu sunt de nedespărțit; este imposibil, cu Biblia la îndemână, să-L cinstim pe Dumnezeu prin păreri rătăcite. Mulți susțin că nu contează ce crede cineva, numai viața lui să fie corectă. Dar viața este modelată de credință. Dacă adevărul — lumina — este la îndemâna noastră, iar noi neglijăm să folosim prilejul de a-l asculta și a-l vedea, în realitate îl respingem; alegem mai degrabă întunericul decât lumina”. (T.V. pag. 597 Eg.)
 „Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte” (Proverbe 16, 25). Neștiința nu este o scuză pentru rătăcire sau pentru păcat, atunci când există toate posibilitățile de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Un om călătorește și ajunge la o răscruce cu indicatoare pentru fiecare direcție. Dacă cineva nu ține seama de indicator și apucă pe o cale care i se pare lui corectă, s-ar putea să fie foarte sincer, dar se va găsi probabil pe o cale greșită.T.V. pag 597 Eg.)

 „Trebuie să mergem cât mai aproape de Marele nostru Conducător, deoarece altfel ne vom rătăci şi vom pierde din vedere Providenţa care veghează asupra bisericii, asupra lumii şi asupra fiecărei persoane. În lucrările divine vor fi taine adânci. Suntem în pericolul de a pierde urma paşilor lui Dumnezeu şi de a merge pe propriile căi rătăcite, spunând: Judecăţile Tale ne sunt necunoscute. Totuşi, dacă inima noastră este credincioasă faţă de Dumnezeu, totul va fi clar.
Este foarte aproape ziua când tainele lui Dumnezeu vor fi înţelese şi toate căile Sale vor fi îndreptăţite, când mila, iubirea şi dreptatea vor fi înţelese ca atribute ale tronului Său”.
 „Când lupta de pe pământul acesta va fi încheiată, când toţi sfinţii vor ajunge acasă, prima noastră temă va fi cântarea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu. Cea de a doua temă va fi cântarea Mielului, cântecul harului şi al răscumpărării. Acest cântec va fi mai înalt şi mai puternic, iar ecourile lui vor răsuna maiestuos în curţile cerului până la cele mai mari depărtări. Aşa va fi cântat cântecul providenţei lui Dumnezeu, care s-a manifestat de-a lungul diferitelor secole, iar atunci totul va fi înţeles cu claritate, deoarece vălul care acoperea Legea, Profeţii şi Evanghelia va fi dat la o parte. Istoria bisericii de pe pământ şi istoria bisericii răscumpărate din cer îşi au centrul la crucea de pe Golgota”…(M.P. pag. 432/433 Eg.)

 „Duhul lui Dumnezeu a iluminat fiecare pagină a Scrierii Sfinte, dar sunt unii asupra cărora Scriptura lasă doar o mică impresie, deoarece nu o înţeleg pe deplin. Când vine încercarea, prin prezentarea unor teorii false, aceşti cititori superficiali, lipsiţi de orice ancoră, sunt asemenea nisipurilor mişcătoare. Ei alunecă într-o parte şi în alta, potrivit cu starea lor sufletească şi cu amărăciunea lor…. Cartea lui Daniel şi Apocalipsa trebuie să fie studiate, precum şi celelalte profeţii din Vechiul şi Noul Testament. Să fie lumină, da, să fie lumină în casele voastre. Trebuie să ne rugăm pentru aceasta. Duhul Sfânt, care luminează paginile sfinte, ne va da pricepere, ca să putem cunoaşte adevărul”…
 „ Să dedicăm mai mult timp pentru studiul Bibliei. Noi nu înţelegem Cuvântul aşa cum ar trebui. Cartea Apocalipsa începe cu un îndemn de a înţelege învăţătura pe care o conţine. Dumnezeu declară: „Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape.” Când vom înţelege ce înseamnă această carte pentru noi, ca popor, în mijlocul nostru se va vedea o mare înviorare. În ciuda îndemnului care ne-a fost adresat, de a cerceta şi de a studia această carte, noi nu înţelegem pe deplin învăţăturile ei”.
 „ În trecut, profesorii au declarat că Daniel şi Apocalipsa sunt cărţi sigilate, iar oamenii s-au îndepărtat de ele. Mâna lui Dumnezeu a retras de pe aceste fragmente ale Cuvântului Său vălul de mister aparent care i-a împiedicat pe mulţi să-l ridice. Însuşi numele de „Apocalipsa” se află în contradicţie cu declaraţia că este o carte sigilată. „Apocalipsa” înseamnă descoperirea unui lucru important. Adevărurile din această carte le sunt adresate celor ce trăiesc în zilele din urmă. Cortina este dată la o parte, iar noi stăm în faţa obiectelor sacre din Locul Sfânt. Să nu rămânem afară, ci să intrăm, nu cu gânduri nepăsătoare şi lipsite de respect, nu cu paşi grăbiţi, ci cu respect şi cu teamă sfântă. Ne apropiem de timpul când trebuie să se împlinească profeţiile cărţii Apocalipsa”…(M.P. pag. 112/113 Eg.)

 18,614 total views,  14 views today

Un comentariu la „Scripturile si studiul

Lasă un răspuns