Profeții Biblice.

Psalmii 119:105 „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. ”

Ura faţă de romani şi îngâmfarea naţională şi spirituală îi determinau pe iudei să se ţină cu străşnicie de formele lor de închinare. Preoţii căutau să-şi menţină numele de oameni sfinţi, prin aceea că acordau o scrupuloasă atenţie ceremoniilor religioase. Oamenii, în întunericul şi asuprirea în care se găseau şi având cârmuitori setoşi de putere, tânjeau după venirea Aceluia care avea să-i înfrângă pe vrăjmaşii lor şi să refacă împărăţia lui Israel. Ei studiaseră profeţiile, dar fără pătrundere spirituală. În felul acesta, ei au trecut cu vederea acele texte biblice care arătau umilinţa lui Hristos la prima Sa venire şi au aplicat greşit pe cele care vorbeau despre slava Sa la a doua venire. Îngâmfarea le-a întunecat înţelegerea. Ei au interpretat profeţia potrivit cu dorinţele lor egoiste. HLL pag.30 eng.
De sute de ani, Biblia fusese tradusă în limba greacă, pe atunci vorbită de toţi în întreg Imperiul Roman. Iudeii erau răspândiţi pretutindeni şi aşteptarea lor după venirea lui Mesia era, într-o oarecare măsură, împărtăşită de neamuri. Printre cei pe care iudeii îi numeau păgâni, erau şi oameni care înţelegeau mai bine profeţiile biblice cu privire la Mesia decât învăţătorii lui Israel. Erau unii care aveau speranţa în venirea Sa ca eliberator de sub robia păcatului. Filozofii timpului se străduiau să pătrundă tainele din învăţătura şi ritualurile iudaice. Dar bigotismul iudeilor împiedica răspândirea luminii. Urmărind menţinerea separării dintre ei şi celelalte naţiuni, ei nu erau dispuşi să împărtăşească şi altora cunoştinţa pe care încă o aveau cu privire la serviciile simbolice. Adevăratul Tălmăcitor trebuia să vină. Acela, pe care toate aceste reprezentări Îl simbolizau, trebuia să explice însemnătatea lor. {HLL 33.2}
Prin natură, prin tipuri şi simboluri, prin patriarhi şi profeţi, Dumnezeu vorbise lumii. Trebuia ca învăţăturile să fie date oamenilor în limbaj omenesc. Solul legământului trebuia să vorbească. Glasul Său trebuia să fie auzit în templul Său. Hristos trebuia să vină şi să exprime cuvinte care să fie înţelese cât se poate de limpede şi pe deplin. El, autorul adevărului, trebuia să separe adevărul de pleava învăţăturilor omeneşti, care îl făceau fără nici un efect. Principiile guvernării lui Dumnezeu şi planul de mântuire trebuiau să fie clar lămurite. Învăţăturile Vechiului Testament trebuiau să fie în întregime prezentate în faţa oamenilor.

 

Filip şi famenul etiopian

 

Faptele apostolilor 8:26 „Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” ”

Faptele apostolilor 8:27 „Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, ”

Faptele apostolilor 8:28 „se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia. ”

Îngerii cereşti veghează asupra acelora care caută iluminare. Ei cooperează cu aceia care încearcă să câştige suflete pentru Hristos. Îngerii slujesc acelora care vor fi moştenitori ai mântuirii. Acest lucru este arătat în experienţa lui Filip şi a etiopianului. AÎ pag.227

Acest etiopian era un om cu o poziţie înaltă şi o mare influenţă. Dumnezeu ştia că, dacă se va converti, el va da şi altora din lumina pe care a primit-o şi va exercita o influenţă puternică în favoarea Evangheliei. Îngerii lui Dumnezeu îl însoţeau pe acest căutător după lumină şi el a fost atras la Mântuitorul. Prin lucrarea Duhului Sfânt, Domnul l-a adus în legătură cu unul care avea să-l conducă la lumină. AÎ pag.227

Nimic nu energizează mintea şi nu întăreşte inteligenţa mai mult decât studiul cuvântului lui Dumnezeu. Nici o altă carte nu are puterea de a înălţa gândurile şi de a întări capacitatea aşa cum o face Biblia. Dacă ar studia Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum ar trebui, bărbaţii şi femeile ar avea o minte deschisă, un caracter excepţional şi un ţel neclintit, cum se văd rareori în zilele noastre. Căutarea adevărului îl răsplăteşte pe căutător şi fiecare descoperire deschide şi mai multe câmpuri valoroase pentru cercetare. CFD106

Trebuie să preţuim Biblia pentru că ea descoperă voia lui Dumnezeu. Aici învăţăm scopul pentru care am fost creaţi şi cum să-l atingem. Învăţăm cum să folosim cu înţelepciune această viaţă şi cum să primim viaţa viitoare. Nici o alta carte nu poate satisface minţile întrebătoare sau inimile pline de dor. Pe măsură ce dobândim cunoaşterea cuvântului lui Dumnezeu şi îl aplicăm în viaţa noastră, ne putem ridica din cel mai adânc grad al degradării, pentru a deveni copii ai lui Dumnezeu, tovarăşi ai îngerilor fără păcat. CFD107

 18,378 total views,  14 views today

Lasă un răspuns