Marele timp de strâmtorarePentru început vreau să aduc în fața voastră, câteva aspecte sau evenimente care se vor întâmpla pe acest pământ la un moment dat. Acest articol are menirea de a aduce încă o dovadă că după terminarea sigilării în biserică (Ezechiel 9) și sigilarea celor 144 000, la începutul marii strigări, nu vor fi nici una din cele două ,,domnia universală a păcii și întemeierea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ, (acestea) urmau să se realizeze după a doua venire.,,TV323

 Am tot auzit explicația cum că, după sigilarea celor 144 000 se va instaura pe Pământ o împărăție literară a păcii. Despre această împărăție am mai discutat deja ( împărăție spiritulă sau împărăție pământească ).Pe timpul lui William Miller se aștepta o asemenea împărăție, dar și-a dat seama studiind, că aceasta va fi după revenirea lui Isus a doua oară pe norii cerului.

 Deci, despre o stare deplină de liniște și pace pe acest Pământ, scrie pana inspirată și plasează acest eveniment după cea dea doua venire a lui Isus. Ce se va întâmpla cu cei credincioși? Ei vor avea de trecut încercări, iar experiența lor într-o viață de ascultare deplină de Dumnezeu va fi pusă aspru la încercare. De ce? Chiar dacă v-or fi timpuri de încercare (darea legi duminicale cu toate problemele care v-or fi), totuși marele timp de strâmptorare este încercarea poporului sigilat, cea mai grea. Această experiență prin care va trebui să treacă poporul lui Dumnezeu sigilat mai este numit și timpul strâmtorării lui Iacov.

 Tot mereu apar explicații și idei cum că acest timp al strâmtorării ar avea două faze. O dată pentru credincioșii sigilați din biserică, iar apoi pentru credincioșii sigilați din lume în timpul marii strigări. În acest studiu o să lăsăm Spiritul Profetic să aducă lămuriri. Toate timpurile de încercare venite înainte de timpul cunoscut sub numele de ,,timpul strâmtorării lui Iacov,, nu fac parte din acesta. De ce? Pentru că doar în acest timp poporul lui Dumnezeu sigilat trebuie să stea fără mijlocitor în fața unui Dumnezeu drept. Timpul strâmtorării lui Iacov vine după ce Isus își încetează lucrarea de mijlocitor în sanctuarul ceresc.

 „Am văzut că cei patru îngeri vor ține cele patru vânturi până când lucrarea lui Isus va fi terminată în Sanctuar iar apoi vor cădea cele șapte plăgi. Aceste plăgi i-au înfuriat pe cei nelegiuiți împotriva celor drepți; ei gândeau că noi am adus judecata lui Dumnezeu asupra lor și că dacă ei ne puteau îndepărta de pe pământ atunci plăgile vor înceta. A fost emis un decret prin care să ucidă pe sfinții, care i-au făcut să strige zi și noapte pentru izbăvire. Acesta era timpul strâmtorării lui Iacob.” — Early Writings, 36, 37. {Cr 176.1}

 „Când El părăsește Sanctuarul, întunericul acopere pe locuitorii pământului. În acel timp înspăimântător, cei drepți trebuie să trăiască în fața unui Dumnezeu sfânt fără un mijlocitor. Restrângerea care a fost asupra celor nelegiuiți este îndepărtată iar Satana are controlul deplin al celor care au rămas nepocăiți până la sfârșit. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu s-a sfârșit. Lumea a respins mila Sa, a disprețuit iubirea Sa și a călcat în picioare Legile Sale. Cei nelegiuiți au trecut de hotarul probării lor; Spiritul lui Dumnezeu, căruia I S-a rezistat în mod persistent a fost în cele din urmă retras. Neacoperiți de harul divin, ei nu au protecție în fața celui rău.” — The Great Controversy, 614. {Cr 191.2}

 Oare vom putea anticipa gravitatea acestui timp de încercare?

 „Un timp de strâmtorare așa cum n-a mai fost niciodată” va veni curând asupra noastră și noi avem nevoie de o experiență pe care acum nu o avem și pe care mulți sunt prea nepăsători pentru a o dobândi. Deseori, se întâmplă că, atunci când ești în așteptarea unei nenorociri, aceasta pare a fi mai mare în închipuire decât în realitate, dar acest lucru nu este valabil pentru criza care ne stă în față. Nici cea mai vie descriere nu poate cuprinde dimensiunea grelei încercări. . {EUZ 254.3}

 Acum să vedem unde va fi poporul lui Dumnezeu in timpul marii strâmtorări inclusiv cei 144 000. Oare v-or fi așa cum se tot spune într-o împărăție literală a păci fără nici o problemă? Să lăsăm în continuare ca Dumnezeu prin Spiritul Profetic să ne lămurească.

 ,,Timpul de încercare și de groază din fața noastră va cere o credință care să suporte oboseala, amânarea și foamea — o credință care nu va slăbi, chiar dacă va fi aspru încercată. TV621

 O credință care să suporte oboseala, amânarea și foamea. Și astăzi dacă stăm să ne gândim cum este să trecem cu adevărat doar prin una din aceste trei, putem spune că nu este ușor. Totuși nu avem asigurarea că pâinea și apa nu ne va lipsi? Sigur că da, dar condiția este să primim sigiliul lui Dumnezeu. Acest sigiuliu nu va fi pus pe fruntea nici unui om care trăește în păcat.

 ,,Acum este timpul să ne pregătim. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus niciodată pe fruntea unui bărbat sau a unei femei necurate. El nu va fi pus pe fruntea unui bărbat sau a unei femei ambițioase sau care iubește ceea ce este lumesc. El nu va fi pus niciodată pe fruntea bărbaților și femeilor cu limba și inima înșelătoare. Toți cei care primesc sigiliul trebuie să fie fără pată înaintea lui Dumnezeu — candidați ai Împărăției lui Dumnezeu. 5M216

 Unde se află poporul lui Dumnezeu în acest timp de mare încercare?

 ,,Când decretul dat de diferiți conducători ai creștinătății împotriva păzitorilor poruncii va retrage ocrotirea conducerii și-i va lăsa la dispoziția acelora care le doresc distrugerea, copiii lui Dumnezeu vor fugi din orașe și sate, se vor întovărăși în grupe, locuind în cele mai pustii și mai singuratice locuri. Mulți își vor găsi scăparea în întăriturile munților. Asemenea creștinilor din văile Piemontului, ei vor face din înălțimile pământului sanctuarele lor și vor mulțumi lui Dumnezeu pentru „întăriturile stâncilor” (Isaia 33, 16). Dar mulți din toate popoarele și din toate clasele, de sus și de jos, bogați și săraci, negri și albi, vor fi aruncați în robia cea mai nedreaptă și mai crudă. Cei iubiți ai lui Dumnezeu vor trece prin zile grele, legați în lanțuri, închiși după gratiile închisorilor, condamnați la moarte, iar alții, în mod vădit, vor fi lăsați să moară de foame, în temnițele întunecoase și dezgustătoare. Nici o ureche omenească nu este deschisă să audă gemetele lor; nici o mână omenească nu este gata să le dea ajutor. {TV 626.1}

 În citatul următor, scrie clar că și cei 144 000 au parte de suferințe și trec prin acelaș timp de stâmtorare.

 ,,Pe marea de cristal, înaintea tronului, acea mare ca de sticlă amestecată cu foc — atât de mult strălucind de slava lui Dumnezeu, este adunată mulțimea care a „câștigat biruința asupra fiarei, a chipului ei, a semnului ei și a numărului numelui ei”. Împreună cu Mielul pe Muntele Sionului, „cu harpele lui Dumnezeu în mână”, stau cei o sută patruzeci și patru de mii care au fost răscumpărați dintre oameni; și se aude ca sunetul multor ape și ca sunetul unui tunet puternic „glasul cântăreților care cântau din harpele lor”. Ei cântau „o cântare nouă”, înaintea tronului, o cântare pe care nici un om n-o poate cânta afară de cei o sută patruzeci și patru de mii. Este cântarea lui Moise și a Mielului — cântarea eliberării. Nimeni în afară de cei o sută patruzeci și patru de mii nu poate învăța cântarea aceasta; căci este cântarea experienței lor — o experiență pe care nici o altă generație n-a avut-o până atunci. „Aceștia urmează pe Miel oriunde merge El.” Fiind înălțați de pe pământ, dintre cei vii, sunt socotiți ca „primele roade pentru Dumnezeu și pentru Miel” (Apocalipsa 15, 2-3; 14, 1-5). „Aceștia sunt cei care au venit din strâmtorarea cea mare”; au trecut printr-un timp de strâmtorare cum nu a fost niciodată pe pământ. Ei au rezistat groazei din timpul strâmtorării lui Iacov, au stat fără mijlocitor în timpul revărsării finale a judecăților lui Dumnezeu. Dar au fost eliberați, căci „și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului”. „În gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără pată” înaintea lui Dumnezeu. „De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu și-I slujesc zi și noapte în templul Său. Și cel care șede pe tron va locui în mijlocul lor.” Ei au văzut pământul devastat de foamete și de boli, soarele având puterea să-i dogorească pe oameni cu o arșiță mare și ei înșiși au suportat necazuri, foame și sete. Dar „nu vor mai fi flămânzi, nici nu le va mai fi sete; nici nu-i va mai dogori soarele, nici vreo altă arșiță. Căci Mielul care este în mijlocul tronului îi va hrăni, și-i va aduce la izvoarele de apă vie; și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.” (Apocalipsa 7, 14-17) {TV 648.3}

 Putem vedea destul de clar că atât cei sigilați din biserică, cât și cei sigilați din lume au parte de aceleași suferințe. Ei sunt în locuri singuratice sau în închisori. Dar îl va uita Dumnezeu pe poporul Său? Haideți să aflăm împreună.

 Isaia 26:20-21 „Du-te, poporul meu, intră în odaia ta şi încuie uşa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia! Căci iată, Domnul iese din locuinţa Lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului, şi pământul va da sângele pe faţă şi nu va mai acoperi uciderile.”

 Am auzit nu demult o interpretare halucinantă a acestor versete. Totuși să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne lămurească și să aflăm înțelesul acestor două texte. O să analizăm și textele în limba engleză din biblia KJV.

 Isaiah 26:20 KJV. Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee: hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpast.

 Isaia26:20 KJV. Vino poporul meu, intră în camerele tale și închide ușile după tine: ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia.

 Putem vedea destul de clar că ,,chambers,, (cămăruțele) și ,,doors,, (ușile) sunt la plural și de asemenea este o chemare nu o trimitere. Acum să vedem explicația Spiritului Profetic. Pentru cei care știu engleză postez și citatul în original (în engleză), iar pentru ceilalți care nu știu engleză îl postez și în limba Română.

 ,,When tempted to sin, let us remember that Jesus is pleading for us in the heavenly sanctuary. When we put away our sins and come to him in faith, he takes our names on his lips, and presents them to his Father, saying, “I have graven them upon the palms of my hands; I know them by name.” And the command goes forth to the angels to protect them. Then in the day of fierce trial he will say, “Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee: hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpast.” What are the chambers in which they are to hide?—They are the protection of Christ and holy angels. The people of God are not at this time all in one place. They are in different companies, and in all parts of the earth; and they will be tried singly, not in groups. Every one must stand the test for himself. {RH November 19, 1908, Art. A, par. 21}

 Când suntem ispitiți să păcătuim, să ne amintim că Isus mijlocește în sanctuarul ceresc. Când ne îndepărtăm păcatele și venim la el cu credință, ne ia numele pe buze și le prezintă Tatălui său, spunând: „Le-am săpat pe palmele mâinilor mele; Îi cunosc pe nume. ”Și porunca merge către îngeri pentru a-i proteja. Apoi, în ziua marii încercări, El (Dumnezeu) va spune: „Du-te, poporul meu, intră* în odaile tale şi încuie uşile după tine; ascunde-te* câteva clipe, până va trece mânia!” ce sunt camerele în care trebuie să se ascundă? – Sunt protecția lui Hristos și a îngerilor sfinți. Poporul lui Dumnezeu nu se află în acest moment, într-un singur loc. Sunt în companii diferite și în toate părțile pământului; și vor fi încercați singuri, nu în grupuri. Fiecare trebuie să fie testat singur. {RH 19 noiembrie 1908, art. A, alin. 21}

 Cu o altă ocazie o să analizăm din alt unghi aceste aspecte, foarte importane pentru noi. Căutați să cunoașteți, cercetând Biblia și Spiritul Profetic. Tot ce trece peste acestea două, trebuie respis ca neadevăr. O chemare la cercetare personală scris de pana inspirată, vreau să fie mesajul de încheiere al acestei teme interesante.

 „Iubiți frați și surori, căutați ca poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Isus Hristos să fie continuu în ființele voastre, pentru ca astfel cugetele și grijile lumești să fie date afară. Cugetați la ele când vă culcați și când vă sculați. Trăiți și lucrați cu totul în vederea venirii Fiului omului. Timpul sigilării este foarte scurt și se termină repede. Acum este timpul, în vreme ce, cei patru îngeri mai țin cele patru vânturi, acum să facem sigură chemarea și alegerea noastră”. — Experiențe și viziuni, 61.

 1,839 total views,  11 views today

Please follow and like us:
Marele timp de strâmtorare.

Lasă un răspuns