Maleahi 4:5 „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.”

 ,,Profeția trebuie să se împlinească. Domnul spune: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată”. Va fi cineva care va veni în spiritul și puterea lui Ilie, dar când va apărea, este posibil ca oamenii să-i spună: „Tu ești prea insistent, nu interpretezi corect Scripturile. Dă-mi voie să-ți spun eu cum să-ți prezinți solia.” MP475

 ,,Mulți nu pot să facă deosebire între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omenească. Eu voi spune adevărul așa cum mi-l dă Dumnezeu și vă declar: Dacă veți continua să căutați greșeli, să aveți un spirit de ceartă, nu veți cunoaște niciodată adevărul. Isus le-a spus ucenicilor Săi: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta”. Ucenicii nu erau în stare să înțeleagă lucrurile sfinte și veșnice, dar Domnul Isus a făgăduit că le va trimite Mângâietorul, care îi va învăța toate lucrurile și le va aduce aminte de tot ce le-a spus El. MP475

 Comentariu compilatori Pagina 475. Cineva care va veni în spiritul și în puterea lui Ilie: aceste cuvinte au fost în mod greșit aplicate de către unii la o anumită persoană, individuală, care se credea că avea să se arate cu o solie profetică ulterior vieții și lucrării sorei White. Cele trei capitole cuprinse în acest articol intitulat „Let Heaven Guide” (Lăsați-vă conduși de Cer) reprezintă doar o mică parte din discuția purtată de Ellen White în Battle Creek, Michigan, în dimineața zilei de 29 ianuarie 1890. Când a fost publicată în Review and Herald din 18 februarie 1890, aceasta a purtat titlul „How to Meet a Controverted Foint of Doctrine” (Cum să întâmpini un punct de doctrină controversat). Alte fragmente extrase din acest articol și folosite pe larg în acest volum pot fi găsite la paginile 23, 104, 111, 119, 158, 278 și 386. Articolul a fost reprodus în întregime în Selectul Messages 1:406-416, în timp ce porțiunea care cuprinde extrasul intitulat „Let Heaven Guide” apare la paginile 412 și 413. Atunci când articolul este citit în întregime, devine evident că, în această declarație făcută unui grup din Battle Creek la doar puțin mai mult de un an de la Conferința de la Minneapolis, Ellen White vorbea despre propria lucrare. Unii deveniseră critici față de lucrarea sa. De observat că, în paragraful care îl precede pe cel care apare în acest volum la pagina 475, Ellen White afirmă: {MP 534.1}

 Noi trebuie să ajungem până acolo încât orice deosebire să dispară. Dacă eu cred că am lumină, îmi voi face datoria prezentând-o. Dacă m-aș consulta cu alte persoane în legătura cu solia pe care Domnul vrea să o transmit poporului, ușa ar putea fi închisă, astfel încât lumina să nu poată ajunge la aceia la care a trimis-o Dumnezeu. Atunci când Isus a intrat călare în Ierusalim, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să-L laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: „Binecuvântat este împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer și slavă în locurile preaînalte!” Unii farisei, din norod, I-au zis lui Isus: „Învățătorule, ceartă-ți ucenicii!” Și El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga” (Luca 19, 37-40). {MP 534.2}

 Evreii au încercat să oprească proclamarea soliei care fusese prezisă în Cuvântul lui Dumnezeu. {MP 535.1}

 Apoi, ea face din nou referire la propria experiență: {MP 535.2}

 „Profeția trebuie să se împlinească. Domnul spune: Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată”. (Maleahi 4, 5.) Va fi cineva care va veni în spiritul și în puterea lui Ilie, dar, când va apărea, este posibil ca oamenii să-i spună: „Tu ești prea insistent, nu interpretezi corect Scripturile.” — Selected Messages 1:412; {MP 535.3}

 Faptul că făcea referire la propria experiență reiese clar și din paragraful care urmează, în care declară: {MP 535.4}

 „Eu voi spune adevărul, așa cum mi-l dă Dumnezeu….” {MP 535.5}

 Am mai spus și o să repet, atunci când o solie sau sol este susținut cu pasaje scoase din context acea solie sau sol sunt falși. Cei care au compilat cartea MĂRTURII PENTRU PASTORI specifică foarte clar că acel mic citat face parte dintr-o scrisoare întreagă de câteva pagini, în care se face referire la lucrarea lui Ellen G White.

 ,,Din diferitele scrisori care au ajuns la mine, înțeleg că astfel de oameni, precum B, care declară că sunt trimiși de Dumnezeu, merg la aceia care sunt izolați într-o anumită măsură de poporul nostru, iar sufletele acelea sunt pregătite să primească orice idee ce pare a fi de origine cerească. Scrisorile care ajung la mine îmi cer cu insistență un răspuns. Eu știu că mulți iau mărturiile pe care le-a dat Domnul și le aplică așa cum presupun ei că ar trebui să fie aplicate, alegând câte o propoziție de aici și una de acolo, scoțându-le din context și aplicându-le în conformitate cu ideile lor. În felul acesta, sufletele sărmane ajung să fie încurcate, în timp ce, dacă ar citi în ordine tot ce s-a scris, ar înțelege adevărata aplicație și nu ar ajunge să fie confuze. Mult din ceea ce este prezentat ca fiind o solie din partea sorei White slujește scopului răstălmăcirii cuvintelor sorei White, în așa fel încât să fie o mărturie în favoarea unor lucruri care nu sunt în concordanță cu intenția și gândirea ei. SAa44

 Sigur că veți spune, ce, să credem noi o notă dată de acei compilatori. De fapt atunci când cumperi vreo aparatură, mai întâi citești manualul de utilizare ca să știi de fapt cum funcționează. Tot așa și aici, se face specificația clară că citatul acesta: ,,Profeția trebuie să se împlinească. Domnul spune: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată”. Va fi cineva care va veni în spiritul și puterea lui Ilie, dar când va apărea, este posibil ca oamenii să-i spună: „Tu ești prea insistent, nu interpretezi corect Scripturile. Dă-mi voie să-ți spun eu cum să-ți prezinți solia.” MP475 este scos dintr-un articol în care Ellen White vorbește despre ea.

 Poate că veți spune: tu nu vezi că scrie despre un el? Sigur că văd, dar eu îmntreb: dacă este un profet avem și profetă; avem serv avem și serva, dar la sol nu avem gen feminin. Să vedem ce declară Ellen White despre ea și lucrarea ei: Solia Toiagul Păstorului vrea neaparat să scoată în evidență că este un el și nu o ea, ca să dispară pentru totdeauna din mintea noastră faptul că poate defapt chiar Ellen White este acest al 3 Ilie. Până la sfârșit o să avem destule detalii care să arate că defapt chiar ea este acest Ilie.

 ,,Ca niciodată mai înainte, noi ar trebui să ne rugăm nu numai ca să fie trimiși lucrători în marele câmp al secerișului, ci și pentru ca să avem o concepție clară a adevărului, pentru ca atunci când vor veni solii adevărului, noi să putem accepta solia și respecta solul. 6M420

 Acest citat este folosit prea adesea pentru a scoate în evidență faptul că se vorbește despre un sol (bărbat). Ceea ce nu se vrea a spune este faptul că în acelaș citat se face referire la ,,marele câmp al secerișului,, Secerarea de unde se face? Din lume sau din biserica Adventistă? Dumnezeu declară prin Spiritul profetic aceasta:

 ,,Biserica poate părea că este pe punctul de a cădea, dar nu va cădea. Ea va rezista, iar păcătoșii din Sion vor fi cernuți, și pleava va fi despărțită de grâul cel prețios. Aceasta va fi o încercare teribil de grea, dar trebuie totuși să aibă loc. — Selected Messages 2:380

 Vedem că din biserică se desparte pleava, aceasta va ieși afară din biserică nu grâul adică cei credincioși. Declarația că aparținem, lucrăm și susținem biserica când defapt cu prima ocazie adepții sunt îndrumați să nu mai susțină biserica cu daruri și zecimi contrazice vehement declarațiile de aparteneță de mai sus. Acest subiect îl v-om dezbate într-un alt studiu.

 Marele câmp al secerișului este lumea, babilonul sau cum vreți voi să îi spuneți. Defapt solia Toiagului nici nu susține această acțiune, adică a aduna o recoltă de suflete credincioase pentru Dumnezeu. Cât de corect este să susții ceva cu un citat din care folosești și crezi doar 3 sau 4 cuvinte? Prin Spiritul Profetic Dumnezeu ne spune ce se întâmplă atunci când îngrădim lucrarea Sa în lume:

 ,,Noi nu trebuie să avem simțământul că lucrarea Evangheliei depinde, în principal, de slujitorul Evangheliei. Fiecărui om Dumnezeu i-a dat o lucrare de făcut în legătură cu Împărăția Sa. Oricine mărturisește Numele lui Hristos trebuie să fie un lucrător sârguincios, dezinteresat, gata să apere principiile neprihănirii. Fiecare suflet trebuie să ia parte activă la propășirea cauzei lui Dumnezeu. Oricare ne-ar fi chemarea, creștini fiind, avem de îndeplinit o lucrare, aceea de a-L face cunoscut lumii pe Hristos. Noi trebuie să fim misionari, având ca principală țintă, câștigarea de suflete la Hristos. 6M427

 Dumnezeu a încredințat bisericii Sale lucrarea de difuzare a luminii și aceea de a face cunoscută solia iubirii Sale. Lucrarea noastră nu este de a osândi, nici de a învinui, ci de a atrage la Hristos, rugându-i călduros pe oameni să se împace cu Dumnezeu. Noi trebuie să îmbărbătăm sufletele, să le atragem și astfel să le câștigăm la Mântuitorul. Dacă nu avem interesul acesta, dacă reținem de la Dumnezeu servirea inimii și a vieții, noi Îl jefuim de influență, de timp, de bani și de străduințe. Dând greș în a ne face de folos semenilor noștri, Îl jefuim pe Dumnezeu de gloria care s-ar revărsa asupra lui prin convertirea de suflete. 6M427

 Să continuăm și să vedem ce declară sora White despre ea:

 ,,De la anul 1844 și până acum, am primit solii de la Domnul și le-am dat poporului Său. Aceasta e lucrare mea — să dau poporului lumina pe care mi-o dă Domnul. Am însărcinarea să primesc și să transmit soliile Sale. Eu nu trebuie să apar înaintea poporului, ca deținând vreo altă poziție decât aceea a unui sol cu o solie. 8M237

 Aici se vede clar că referindu-se la ea însăși, spune că este un sol (la masculin). Cred că citatul este mai mult decât explicit.

 Mergem mai departe să analizăm un alt aspect din ciatul de mai sus:

 ,,Ca niciodată mai înainte, noi ar trebui să ne rugăm nu numai ca să fie trimiși lucrători în marele câmp al secerișului, ci și pentru ca să avem o concepție clară a adevărului, pentru ca atunci când vor veni solii adevărului, noi să putem accepta solia și respecta solul. 6M420

 Aici ni se mai vorbește și despre solii adevărului ( la plural ). Vedem ceea ce ne place din acest citat cum am mai spus deja. Este destul de clar că din acești solii ai adevărului unul ajunge și la noi, că doar nu vin toți odată, ci pe rând, iar când vine acest sol al adevărului (atenție un adevăr nu se susține cu texte și citate scoase din context) noi să îl respectăm.

 Fiind foarte folosit pentru a declara că VH este defapt solul la care face referire citatul, vreau să analizăm câteva aspecte: Oare VH este singurul sol care poate să vină la noi? Citatul spune solii. O declarație a sorei White o putem înțelege mai bine tot prin scrierile ei.

 ,,Cei ce respectă și apreciază Cuvântul lui Dumnezeu nu vor întoarce spatele întrunirilor de rugăciune sau întâlnirilor unde solul Domnului a fost trimis să le spună lucruri cu privire la interesul lor veșnic. Isus a spus: „Acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor”. Îți poți permite să alegi plăcerea și să ratezi binecuvântarea? Îngăduința față de aceste lucruri are o influență grăitoare nu numai asupra vieții și caracterului tău, dar și asupra vieților și caracterelor asociaților tăi. SCT140

 Atunci când se întâlnesc pentru studiu și rugăciune, cel care prezintă cuvântul lui Dumnezeu este defapt un sol, iar dacă cuvântul prezentat este adevăr atunci el este un sol al adevărului. Astăzi atunci când ne întâlnim pentru studiu și rugăciune cel care împarte pâinea vieții este defapt un sol al lui Dumnezeu. Astăzi când lucrarea în ,,marele câmp al secerișului,, trebuie să continuie, trebuie să studiem și să ne rugăm iar solii adevărului trebuie să împartâ pâinea vieții la aceste întâlniri. Iar dacă acești solii v-or venii, pe acel sol al adevărului care ajunge la noi trebuie să îl respectăm atât pe el cât și solia din partea lui Dumnezeu. Astfel având în vedere toate elementele citatului ,,Ca niciodată mai înainte, noi ar trebui să ne rugăm nu numai ca să fie trimiși lucrători în marele câmp al secerișului, ci și pentru ca să avem o concepție clară a adevărului, pentru ca atunci când vor veni solii adevărului, noi să putem accepta solia și respecta solul. 6M420 vedem că acest citat nu se referă la VH pentru că el nu credea și nu susținea lucrarea în lume, ci la cei care făcând lucrare în marele câmp al secerișului, se roagă și studiază. Iar solul dintre solii care prezintă adevărul la aceste întâlniri trebuie respectat atât el cât și solia. O solie de mustrare, de avertizare, de îmbărbătare etc. găsim pe paginile Bibliei și Spiritului Profetic fără a căuta o solie nouă și ciudată.

 ,,Dumnezeu are o Biserică pe pământ, poporul Lui ales, care ține poruncile Sale. El nu conduce dizidenți, unul aici și altul acolo, ci un popor. Adevărul este o putere sfințitoare, însă Biserica luptătoare nu este Biserica triumfătoare, există neghină printre grâu. „Vrei s-o smulgem?” a fost întrebarea servului. Dar stăpânul a răspuns: „Nu, ca nu cumva, smulgând neghina să smulgem și grâul împreună eu ea”. Plasa Evangheliei strânge laolaltă pești buni și răi. Dar Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Datoria noastră personală este să umblăm în umilință cu Dumnezeu. Nu trebuie să căutăm vreo solie ciudată și nouă. Nu trebuie să gândim că cei aleși ai lui Dumnezeu care se străduiesc sa umble în lumină compun Babilonul. Bisericile denominaționale căzute sunt Babilonul. Babilonul promovează doctrine otrăvitoare, vinul rătăcirii. Acest vin al rătăcirii se compune din doctrinele false, cum ar fi: nemurirea naturală a sufletului, chinul veșnic al celor răi, negarea preexistentei lui Hristos înainte de nașterea Sa în Betleem, precum și apărarea și înălțarea primei zile a săptămânii mai presus de ziua pe care Dumnezeu a sfințit-o și a binecuvântat-o. Acestea, împreună cu alte nenumărate rătăciri sunt prezentate lumii de diferite biserici, împlinind Scripturile care zic: „toate neamurile au băut din vinul mâniei desfrânării ei”. Aceasta este o mânie creată de doctrinele false și, când conducătorii lumii beau acest vin al mâniei desfrânării ei, sunt ațâțați de ură împotriva celor oare nu sunt în armonie cu aceste rătăciri și erezii satanice, care înalță falsul sabat și conduc pe oameni să calce în picioare memorialul lui Dumnezeu. BR45

 Oare să fie Ellen White cel de al III-lea Ilie? În Spiritul Profetic se declară în mai multe locuri faptul că dacă biserica ar fi facut lucrarea care i-a fost încredințată Dumnezeu ar fi venit încă în timpul vieții sorei White ca sa-și ia poporul acasă. Condiția ca Dumnezeu să vină este următoarea:

 ,,În profeția despre distrugerea Ierusalimului, Hristos a spus: „Din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul”. Profeția aceasta se va împlini din nou. Nelegiuirea copleșitoare din zilele acelea își găsește corespondentul în această generație. La fel stau lucrurile și cu profeția privitoare la predicarea Evangheliei. Înainte de căderea Ierusalimului, Pavel, scriind inspirat de Duhul Sfânt, a declarat că Evanghelia se predicase „oricărei ființe de sub cer.” (Coloseni 1, 23.) Tot astfel și acum, înainte de venirea Fiului omului, Evanghelia veșnică se va predica „oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod.” (Apocalipsa 14, 6.14.) Dumnezeu „a rânduit o zi în care să judece lumea.” (Faptele Apostolilor 17, 31.) Domnul Hristos ne spune cum vom putea recunoaște apropierea acelei zile. El nu ne spune că toată lumea va fi convertită, ci că „Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul”. Stă în puterea noastră să grăbim venirea Domnului, vestind lumii Evanghelia. Noi nu trebuie numai să așteptăm, dar să și grăbim venirea zilei Domnului. (2 Petru 3, 12.) Dacă biserica lui Hristos și-ar fi făcut lucrarea rânduită de Domnul, lumea ar fi fost deja avertizată, iar Domnul Isus ar fi venit pe pământ cu putere și slavă mare. HLL633

 Noi putem grăbi revenirea Domnului Hristos, ajutând la înaintarea Evangheliei. Ellen White declară că Hristos ar fi venit nu la mult timp după 1844, dacă poporul nu ar fi neglijat lucrarea care îi fusese dată.

 „Dacă toți cei care au lucrat împreună în lucrarea de la 1844 ar fi primit solia îngerului al treilea și ar fi proclamat-o în puterea Duhului Sfânt, Domnul ar fi lucrat cu putere prin eforturile lor. Un potop de lumină ar fi strălucit asupra lumii. Cu ani în urmă locuitorii pământului ar fi fost avertizați, lucrarea ar fi fost terminată, iar Hristos ar fi venit pentru răscumpărarea poporului Său.” — The Spirit of Prophecy 4:291, 1884

 Înaintarea Evangheliei este tocmai lucrarea pe care Satana vrea să o împiedice acum. El a influențat mintea unor oameni să aducă solii care contravin direct ordinului dat de Dumnezeu: Marcu 16:15 „Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.”

 Noi vestim și credem solia celui de al-III-lea înger. Dar unde o vestim împreună cu celelalte două? În biserică? Sau Spiritul Profetic declară altceva:

 ,,Solia îngerului care-l urmează pe îngerul al treilea trebuie să fie vestită acum în toate părțile lumii. Aceasta va fi solia secerișului și întreaga lume va fi luminată de slava lui Dumnezeu. — Letter 86, 1900. 

 Oare nu tocmai acest lucru vrea Satana să împiedice? El știe că dacă Evanghelia ar fi predicată la orice făptură Hristos ar reveni. Dacă biserica și-ar relua misiunea la care a fost chemată, reluând însărcinarea dată de Dumnezeu, biserica ar avea parte de o reînviorare spirituală, care degeaba o căutăm acuzând fapte, membri, pastori etc.

 ,,Iar prin lipsa de zel în vestirea soliei îngerului al treilea, mulți alții, deși în aparență nu trăiesc în neascultare, își pun influența de partea lui Satana, cum fac și aceia care păcătuiesc pe față împotriva lui Dumnezeu. Mulțime de oameni pier; dar cât de puțini simt povara pentru aceste suflete! Asupra multora din poporul lui Dumnezeu zace o încremenire, o paralizie, care-i împiedică să înțeleagă datoria ceasului de față.8M119

 Când au intrat în Canaan, izraeliții n-au realizat planul lui Dumnezeu de a lua în stăpânire întreaga țară. După o cucerire parțială, ei s-au așezat locului pentru a se bucura de rodul victoriilor lor. În necredința și iubirea lor de tihnă, s-au îngrămădit în părțile cucerite până atunci, în loc să înainteze și să ocupe teritorii noi. În felul acesta, au început să se îndepărteze de Dumnezeu. Prin faptul că nu au ajuns să realizeze scopul Lui, ei au făcut să fie cu neputință pentru Dumnezeu să împlinească față de ei făgăduința Lui de binecuvântare. 8M119

 Nu face biserica de astăzi același lucru? Având în față întreaga lume care duce lipsă de Evanghelie, așa-zișii creștini se îngrămădesc acolo unde pot să se bucure de privilegiile Evangheliei. Ei nu simt nevoia de a ocupa teritorii noi, ducând solia mântuirii în regiunile îndepărtate. Ei refuză să împlinească însărcinarea lui Hristos: „Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură”. Sunt ei mai puțin vinovați decât era biserica iudeilor?8M119

 Acuma dacă Dumnezeu ar fi venit în timpul vieții sorei White, pentru acei credincioși din acel timp nu trebuia să vină Ilie cel promis? ,,Profeția trebuie să se împlinească. Domnul spune: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată”. Solia Toiagul Păstorului declară că defapt Victor Hotef este cel de al treilea Ilie. Eu întreb dacă poporul era prgătit mai apuca VH să vină? Nu bineînțeles. Totuși față de acest popor trebuia să se împlinească profeția și să vină Ilie. Eu vă spun că Ilie a și veit în persoana lu Ellen G White. Ea a fost trimisă de Dumnezeu și a scris cărți sub inspirația directă a Duhului Sfânt, mesaje personale, pentru famile, pentru comunitate, pentru conducători, pentru lume etc. Nu vă mai agățați de texte că, tu nu vezi că acolo scrie despre un sol (bărbat). Ellen White declară că este un sol cu o solie. Este alegerea lui Dumnezeu ca până la urmă lucrarea lui Ilie să fie îndeplinită de o femeie datorită faptului că acei bărbați care trebuiau să aducă această solie au refuzat. Pe viitor o să mai dezbatem și alte aspecte dar deocamdată să medităm la aceste lucruri.

499 total views, 7 views today

Please follow and like us:
error
Ilie care trebuie să vină

Lasă un răspuns

Sari la bara de unelte