Corect și cinstit


 

Romani 13:1-7 „Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu, şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele şi vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.”

Trăim într-o lume care ar vrea ca sentimentul de libertate să fie deplin. Toate îgrădirile impuse de societate și de Dumnezeu parcă ne limitează acțiunile. În versetele de mai sus vedem că însuși Dumnezeu este conducător (Psalmii 33:10 „Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor. „)(Daniel 2:20-21 „Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! Ale Lui sunt înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi!”) Dumnezeu a rânduit stăpânirile. Nesupunându-ne stăpânirilor atunci când acestea nu forțează conștiința, asta înseamnă nesupunere față de Dumnezeu, pentru că El ,,răstoarnă și pune pe împărați,,. Chiar dacă răsplata pentru nesupunere nu vine imediat din partea lui Dumnezeu, totuși în societatea în care trăim sunt oameni care au misiunea de a verifica corectitudinea noastră față de conducerea sub care trăim. Fiecare stat are regulile lui. Ce se întâmplă dacă nu respectăm legile statului? Vine pedeapsa ( amenzi, restricții, acuzații etc.) Totuși Dumnezeu nu vrea să fim supuși stăpânirilor de frică, ci din îndemnul cugetului. Tot așa noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu nu de frică, ci din îndemnul cugetului. Se întâmplă un fenomen interesant, atunci când mintea și inima acționează corect numai la acest stimul numit ,,frică,, atunci cel condus de acest stimul va căuta mereu ocolișuri pentru respecatrea legilor, atât legile omenești cât și pe cele ale lui Dumnezeu.

Acuma vine o parte foarte interesantă care spune ,,Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile,,. Adică tot din îndemnul cugetului. Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.

Poate cineva vrea să spună; haide lasă că acuma exagerezi. Se prea poate că exagerez, dar tocmai asta scrie. Până acuma din neștiină sau atceva, poate am mai căutat vreun subrefugiu ca să ocolim legile. Dacă scapi fără să fi prins zici, ce bine, nimeni nu mă vede. Vreau să-ți aduc la cunoștință dragă cititoru-le că Dumnezeu le vede pe toate (Psalmii 139:7-12 „Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo. Dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi şi dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu”, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea străluceşte ca ziua şi întunericul, ca lumina. „)

Avem un Dumnezeu minunat. La El găsim iertare(,Psalmii 130:4 „Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut. „) El nu ține seama de vremurile de neștiință, (Faptele apostolilor 17:30 „Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască,”). La pocăință ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. De ce? Pentru că făcând ce este rău, aducem dezonoare lui Dumnezeu. Dacă statul te găsește neplătind taxele, vama, vei fi sancționat. Ce v-or zice oamenii despre tine? Uite unul, care zice că urmează pe Dumnezeu cum fură, uite unul, care zice că ascultă de Dumnezeu cum înșeală. Porunca a VIII-a spune ,,Să nu furi,,

Să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să ne spună unde duce această atitudine:

Romani 1:18 „Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăduşă adevărul în nelegiuirea lor.”

 2,752 total views,  6 views today

Please follow and like us:
Corect si cinstit

Lasă un răspuns