Un nou început in viață

 

 Dumnezeu ne-a creat niște ființe inteligente și dorința Lui a fost dintotdeauna ca noi să fim întotdeauna într-o armonie cu El și să ne dezvoltăm pe tot parcursul vieții  noastre. Trebuie să ne dezvoltăm din toate punctele de vedere, trebuie să creștem atât în înțelepciune cat și în sănătate. Deseori ne gândim că ar fi de ajuns să ne îmbunătățim stilul de viață, alimentație, stilul nostru de închinare și așa mai departe, însă sunt lucruri care trebuiesc uitate și trebuie să avem un nou început. Despre asta vorbește și acest program. Dacă vrei să ai o viață bine echilibrată, sănătoasă și cu adevărat fericită, nu ajunge să îmbunătățești puțin ici puțin colo, ci este nevoie să o iei de la început punând bazele unei vieți de calitate.

Mulți mi-au pus întrebarea: “Ce să fac ca să-mi păstrez sănătatea?” Răspunsul meu este: “Încetează să calci legile ființei tale; încetează să satisfaci un apetit stricat; mănâncă o hrană simplă; îmbracă-te sănătos, ceea ce va necesita simplitate; muncește sănătos și nu vei fi bolnav.” SS 37.1

Bărbații și femeile ar trebui să se informeze cu privire la filozofia sănătății. Mintea ființelor raționale pare învăluită în întuneric în privința constituției lor fizice și a modului în care pot să-și păstreze o stare de sănătate bună. Generația prezentă și-a încredințat trupul medicilor, iar sufletul pastorilor. Nu-l plătesc ei oare pe pastor ca să studieze Biblia pentru ei, ca să nu ajungă în necaz? Nu e treaba lui să le spună ce să creadă și să rezolve el toate problemele teologice îndoielnice, fără a fi necesar ca ei să cerceteze? Dacă sunt bolnavi, ei trimit după medic și cred orice le spune el și înghit orice le prescrie el; căci nu-l plătesc ei oare în mod generos și nu este oare datoria lui să înțeleagă toate suferințele lor fizice, să știe ce să le prescrie pentru a-i face bine, fără ca ei să se sinchisească?… SS

N-utrition               Nutriție
E-xercise                 Exercițiu
W-ater                     Apă

S-unshine               Soare
T-emperance         Temperanță
A-air                        Aer
R-est                       Odihnă
T-rust                      Încredere

Programul acesta new start este un program în engleză, și doar în engleză se potrivesc literele cu ideile pe care le conțin, Însă vi le oferim traduse în română și dorim din toată inima să vă fie de folos și să vă pună pe gânduri încât să nu ezitați să adoptați în viețile voastre acest nou stil de viață.

 N-utrition (Nutriție)

Este nevoie de mult tact şi înţelepciune în pregătirea unei hrane sănătoase, care să înlocuiască ceea ce constituie alimentaţia în multe familii. Acest efort necesită credinţă în Dumnezeu, seriozitate în planuri şi scop şi bunăvoinţa de a ne ajuta unii pe alţii. O alimentaţie care este săracă în elementele nutritive necesare aduce ocară asupra cauzei reformei sănătăţii. Noi suntem muritori şi trebuie să ne asigurăm o hrană care să susţină în mod corespunzător organismul nostru. LMM 273.3

Mii de oameni s-ar putea însănătoşi dacă, în loc de a fi dependenţi de magazinul de medicamente în ce priveşte viaţa lor, ar renunţa la orice fel de medicamente şi ar trăi simplu, fără să folosească ceaiul, cafeaua, alcoolul sau condimentele care irită stomacul şi îl slăbesc, făcându-l incapabil să digere chiar cea mai simplă hrană fără stimulare. Domnul doreşte ca lumina Lui să strălucească în raze clare, distincte, pentru toţi cei care sunt slăbiţi şi suferinzi.

Legumele, fructele şi cerealele ar trebui să compună dieta noastră. Nici un dram de carne nu ar trebui să pătrundă în stomacul nostru. Mâncarea de carne este nenaturală. Noi trebuie să ne întoarcem la scopul iniţial al lui Dumnezeu în ce priveşte crearea omului.

În cereale, fructe, vegetale şi nuci se găsesc toate elementele hrănitoare de care avem nevoie. Dacă venim la Domnul cu simplitate şi umilinţă a minţii, El ne va învăţa să pregătim o hrană sănătoasă fără nici o urmă de carne.

 E-xercise (exercițiul fizic)

Când vremea permite, cei care pot să facă acest lucru să se plimbe în aer liber în fiecare zi, vara și iarna. Îmbrăcămintea trebuie să fie corespunzătoare pentru mișcare fizică, iar picioarele să fie bine protejate. O plimbare, chiar în timpul iernii, va fi mai benefică pentru sănătate decât toate medicamentele pe care medicii le pot prescrie. Pentru cei care pot să meargă, plimbarea este de preferat călăriei. Mușchii și venele sunt făcute în stare să-și aducă mai bine la îndeplinire lucrarea lor. Va fi tot mai multă vitalitate, care este atât de necesară pentru sănătate. Plămânii vor fi activi, așa cum trebuie să fie; căci este imposibil să ieși afară în aerul înviorător al dimineții de iarnă fără să fie solicitați plămânii. SS, 52.
Dacă este bolnav, exerciţiul fizic va ajuta adesea organismul să-şi revină la starea normală. LMM 77.2
Neglijarea exerciţiului fizic pentru întregul organism sau o parte a acestuia poate duce la stări maladive. Inactivitatea oricăruia dintre organele corpului va fi urmată de o descreştere în mărime şi putere a muşchilor şi o circulaţie greoaie a sângelui prin vasele de sânge. 3 Mart. 76
Mişcarea fizică este o binecuvântare preţioasă atât pentru bolile mintale, cât şi pentru cele fizice. Exerciţiul fizic şi voioşia se vor dovedi, în multe cazuri, un vindecător dintre cei mai eficienţi pentru suferindul care se vaită. O ocupaţie utilă pune în mişcare muşchii slăbiţi, trimite sângele care stagnează în tot corpul şi trezeşte la activitate ficatul trândav. Circulaţia sângelui va fi egalizată şi întregul organism va fi înviorat, pentru a depăşi starea proastă în care se află. LMM, 107,1.
Este uluitor câtă ignoranţă există în ce priveşte punerea în mişcare, în activitate a creierului, a oaselor şi a muşchilor. Toate părţile organismului omenesc trebuie solicitate în egală măsură. Acest lucru este necesar pentru dezvoltarea armonioasă şi activitatea fiecărei părţi. LMM 296.

 W-ater (apa)

Tratamentele cu apă, făcute cu înţelepciune şi cu pricepere, pot constitui mijloacele de salvare a multor vieţi. LMM 57
Facerea de experimente cu medicamentele este o treabă care costă foarte scump. Urmarea este adesea paralizia creierului şi a limbii, iar victimele ajung să moară de o moarte nenaturală, când, dacă ar fi fost trataţi în mod consecvent, cu stăruinţă neobosită şi fără zăbavă, cu apă fierbinte şi apă rece, comprese fierbinţi, împachetări şi înfăşurări în cearşafuri umede, astăzi aceştia ar fi în viaţă. LMM, 228.
Fiecare fiinţă omenească să află într-o şcoală în care trebuie să înveţe să renunţe la practicile dăunătoare şi să obţină cunoştinţa a ceea ce poate face pentru sine. Cei care ignoră aceste lucruri, cei care nu au grijă să respire aer curat şi să bea apă curată, nu pot fi scutiţi de boală. LMM 226.

 S-unshine (soare)

Este mai de preţ decât argintul sau aurul faptul că bolnavii se pot întinde la soare sau la umbra pomilor. LMM, 233.
Deschideţi toate ferestrele către ceruri, ca să intre razele de soare strălucitoare. LMM, 34.
Bolnavii trebuie educaţi să aibă încredere în marile binecuvântări ale naturii, pe care ni le-a pus la dispoziţie Dumnezeu; iar cele mai eficiente remedii pentru boală sunt apa curată, soarele binecuvântat şi dat de Dumnezeu pentru a intra în camerele celor bolnavi, viaţa în aer liber cât de mult cu putinţă, mişcarea fizică sănătoasă şi folosirea de mâncăruri şi băuturi pregătite în modul cel mai sănătos. LMM, 225.

 T-emperance (Temperanta)

 

Necumpătarea şi necredincioşia sunt în creştere pretutindeni. Lucrarea de cumpătare trebuie să înceapă cu propriile noastre inimi. LMM, 85
Noi trebuie să oferim un exemplu de cumpătare creştină, trebuie să facem tot ce ne stă în putere, prin renunţare şi sacrificiu de sine, pentru a ne stăpâni apetitul. Și, după ce am făcut totul, El ne invită să rămânem în puterea Lui. El doreşte ca noi să fim învingători în orice confruntare cu inamicul sufletelor noastre şi să acţionăm inteligent precum generalii înţelepţi ai unei armate, ca oameni cu o perfectă stăpânire de sine. Temperanta, 119.
Aceia care vor să-şi păstreze capacităţile pentru slujirea lui Dumnezeu neafectate trebuie să respecte o strictă cumpătare în folosirea bunătăţilor Lui, precum şi o abstinenţă totală de la orice îngăduinţă vătămătoare sau degradantă. Temperanta, 272.

 A-ir (aer)

În nici un caz persoanele bolnave nu ar trebui să fie lipsite de o cantitate suficientă de aer proaspăt pe vreme plăcută. Camerele în care stau ei s-ar putea să nu fie totdeauna astfel construite, încât să fie posibil ca ferestrele și ușile să fie deschise fără ca aceștia să stea în curent, expunându-se astfel răcelii. În astfel de cazuri, ferestrele și ușile ar trebui deschise într-o cameră alăturată, făcând astfel cu putință ca aerul proaspăt să pătrundă în camera ocupată de bolnav. Aerul proaspăt se va dovedi mult mai folositor pentru persoanele bolnave decât orice medicament și este cu mult mai important pentru ei decât hrana. Ei se vor simți mai bine și se vor însănătoși mai repede, mai degrabă când sunt lipsiți de hrană decât de aer proaspăt. SS 55.1
Mulți oameni bolnavi au fost izolați, timp de săptămâni și chiar luni de zile, în camere închise, lipsiți de lumină și de aerul curat, înviorător de afară, ca și când aerul ar fi un dușman de moarte, în timp ce otrăvurile, prescrise de medici, erau luate orbește. SS 55.2
Mii de oameni, care ar fi putut trăi, au murit din lipsă de apă curată și aer curat. Și mii de oameni bolnavi, care sunt o povară pentru ei înșiși și pentru alții, socotesc că viața lor depinde de luarea medicamentelor prescrise de medici. Ei se păzesc continuu de aer și evită să folosească apa. Ei au nevoie de aceste binecuvântări pentru a se face bine. Dacă s-ar lăsa luminați și ar lăsa deoparte medicamentele, și s-ar obișnui cu mișcarea fizică în aer liber, și ar lăsa ca aerul să pătrundă în casele lor, atât vara, cât și iarna, și dacă ar folosi apa bună pentru băut și pentru îmbăiere, ei ar avea șanse să fie sănătoși și fericiți, în loc de a duce o existență mizerabilă. SS, 55.

 R-est (odihna)

Odihna după o măsură corespunzătoare de muncă! Somnul, refăcătorul dulce al naturii, întărește trupul obosit și îl pregătește pentru datoriile zilei următoare. SS, 147
Noi trebuie să prețuim mai mult aceste cuvinte: “Cu așa drag stau la umbra lui” (Cântarea Cântărilor 2, 3). Aceste cuvinte nu aduc în mintea noastră tabloul unei treceri grăbite, ci al unei odihne liniștite. Sunt mulți care susțin că sunt creștini, dar care sunt tulburați și deprimați, mulți care sunt atât de ocupați, încât nu găsesc timp să se odihnească în liniște în făgăduințele lui Dumnezeu, și acționează ca și când nu și-ar putea permite să aibă pace și liniște. Pentru toți aceștia, invitația Domnului Hristos este: “Veniți la Mine… și Eu vă voi da odihnă” (Matei 11, 28). SS 251.2
Să ne întoarcem de la răscrucile vieții prăfuite, înfierbântate, și să ne odihnim la umbra dragostei lui Hristos. Aici vom căpăta putere pentru luptă. Aici învățăm cum putem micșora truda și îngrijorarea și cum să vorbim și să cântăm pentru slava lui Dumnezeu. Fie ca cei trudiți și împovărați să învețe de la Domnul Hristos lecția încrederii liniștite. Ei trebuie să se așeze la umbra Lui dacă doresc să aibă pacea și odihna Lui. SS, 251.

 T-rust (încredere)

Viața lui Dumnezeu în suflet constituie unica nădejde a omului. SS, 29.
Ţi-ai mărturisit păcatele şi te-ai hotărât să le îndepărtezi din inima ta. Te-ai hotărât să te predai cu totul lui Dumnezeu. Mergi acum la El şi roagă-L să te spele de păcate şi să-ţi dea o inimă nouă. Apoi crede că El face acest lucru, pentru că a făgăduit. Aceasta este lecţia pe care Domnul Hristos a dat-o când a fost pe pământ, şi anume că orice dar pe care Dumnezeu ni-l făgăduieşte trebuie să credem că îl vom primi cu adevărat şi că este al nostru. Domnul Hristos a vindecat pe oameni de boli atunci când ei au avut credinţă în puterea Lui. El i-a ajutat în lucrurile pe care ei le puteau vedea, le-a inspirat astfel încrederea în El cu privire la lucrurile pe care nu le puteau vedea: conducându-i să creadă în puterea Sa de a ierta păcatele. Acest lucru este foarte clar exprimat cu ocazia vindecării slăbănogului: “Dar ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, : ‘Scoală-te’, a zis El slăbănogului, ‘ridică-ţi patul şi du-te acasă’”. (Matei 9, 6.) De asemenea, apostolul Ioan, vorbind despre minunile Domnului, spune: “Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând să aveţi viaţă în numele Lui”. (Ioan 20, 31).

Dumnezeu ne-a creat niște ființe inteligente și dorința lui a fost dintotdeauna ca noi să fim întotdeauna într-o armonie cu el și să ne dezvoltăm pe tot parcursul vieții  noastre. Trebuie să ne dezvoltăm din toate punctele de vedere, trebuie să creștem atât în înțelepciune cat și în sănătate. Deseori ne gândim că ar fi de ajuns să ne îmbunătățim stilul de viață, alimentație, stilul nostru de închinare și așa mai departe, însă sunt lucruri care trebuiesc uitate și trebuie Să avem un nou început. Despre asta vorbește și acest program. Dacă vrei să ai o viață bine echilibrată, Sănătoasă și cu adevărat fericită, nu ajunge să îmbunătățești puțin ici puțin colo, ci este nevoie să o iei de la început punând bazele unei vieți de calitate.

 18,069 total views,  14 views today